Apie mus | Lietuvių bendruomenė Tenerifėje

ISTORIJA

Bendruomenė įsteigta 2017 m. lapkričio mėnesį, nors užuomazgų buvo ir anksčiau. Tautiečiai kartu švęsdavo kai kurias šventes, dalinosi informacija socialinio tinklo „Facebook“ grupėse, traukos centru buvo ir 2012–2016 m. gyvavusi lietuviška meno galerija „Balta“, organizavusi meno kūrinių pristatymus ir kitus kultūrinius renginius. Iniciatyvūs Tenerifės lietuviai jautė, kad oficialios organizacijos statusas leis padaryti daugiau. Be to, toks žingsnis yra įsipareigojimas veikti nuosekliau, aktyviau. 2017 m. pabaigoje įsteigta bendruomenė 2018 m. vasario 1 d. buvo užregistruota pavadinimu „Asociación socio-cultural Casa Lituana de Tenerife“.

Bendruomenės statusas ne tik leidžia glaudžiau bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis ir organizacijomis Lietuvoje, gauti dalinį finansavimą savo idėjoms įgyvendinti, sumažinti renginių kaštus ir padidinti jų prieinamumą bendruomenės nariams, bet ir padėjo užmegzti ryšį su vietos savivaldybėmis. Savivaldos atstovai labai palankiai priima įvairias tautines bendruomenes, suteikė patalpas bendruomenės susitikimams, dalinasi naudinga, aktualia informacija, inicijuoja paskaitas, susitikimus su vietos policijos, švietimo įstaigų atstovais ir kitais specialistais. Glaudžiai bendradarbiaujama ir su Lietuvos garbės konsulu Kanaruose (Tenerifėje) Carlosu Alberto Lorenzo Ibáñezu, Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijoje, Baltijos tarptautine mokykla Tenerifėje, Tenerifės Lietuvių Bendruomenė deleguoja savo narius ir į Ispanijos Lietuvių Bendruomenės valdybą.

 

Pirmieji lietuviai jūreiviai sostinės Santa Kruso (Santa Cruz) uoste prisišvartuodavo jau prieš 35–40 metų. Kiti Tenerifę atrado prieš 13–15 metų, didesnė banga pastebėta ir prieš 6–7 metus, o ypač norinčių čia bent laikinai įsikurti skaičius išaugo per pastaruosius 2–3 metus. Dažniausiai gyvenimą amžino pavasario saloje žmonės pasirenka dėl saulėto, malonaus klimato, ramybės, daugiakultūrės aplinkos bei palankių sąlygų auginti vaikus. Atvykstančius galima suskirstyti į keletą grupių – turistus, žiemotojus ir nuolatinius gyventojus. Šiuo metu saloje nuolat gyvena daugiau nei 1000 lietuvių.

SIEKIS

burti vietos lietuvius, dalintis informacija su nuolatiniais gyventojais bei atvykstančiais laikinai, palaikyti tradicijas ir parodyti vietiniams, kokie stiprūs ir vieningi galime būti.

Susitikimuose Tenerifėje įsikūrę  lietuviai dalijasi savo emigracijos ar saulėto žiemojimo patirtimis, keičiasi informacija, skanauja lietuviškų patiekalų. Tarp bendruomenės narių gausu įvairiausių profesijų atstovų – muzikantų, kulinarų, pedagogų, teisininkų, odontologų, sportininkų, tad visada stengiamasi sujungti norinčius bendrauti ir pasidžiaugti vieni kitų talentais. Valdybos pirmininkė pabrėžia, kad labai svarbu suvokti, jog bendruomenę kuria patys žmonės. Ji neslepia, jog pasitaiko klausiančių, ką bendruomenė gali duoti. Vis dėlto iniciatyvi moteris yra linkusi klausimą pasukti kitaip ir paskatinti susimąstyti, ką kiekvienas svetur gyvenantis tautietis gali duoti bendruomenei, kuo gali būti naudingas kitiems ir Lietuvai.

Bendruomenė atliepia socialinio bendravimo poreikį, kuris ypač stiprus, jei jaučiamas kalbos barjeras. Gera nuotaika, šiltos emocijos, smagus, aktyvus laisvalaikis suvienija skirtingiausius žmones. Neseniai atvykę į salą renginiuose sutinka naujų bičiulių ir neretai tampa draugais. O vienas pagrindinių bendruomenės tikslų – burti šeimas, skatinti lietuviškomis šventėmis domėtis vaikus, sudaryti kuo daugiau progų jiems kalbėti lietuviškai ne tik šeimose, bet ir didesnėje grupėje žmonių.

Lietuviai kartu mini valstybines šventes, švenčia šv. Kalėdas bei Velykas. Būtent didžiosios metų šventės, kaip ir daugumoje užsienio lietuvių bendruomenių, sutraukia daugiausia žmonių. Tampa sudėtinga sutilpti į salę ar kavinę, tad neretai jos organizuojamos po atviru dangumi – gamtoje, kalnuose įrengtose rekreacinėse zonose. Taip pat bendruomenės nariai renkasi žaisti tinklinio, krepšinio, teniso ar psichologinio vaidmenų žaidimo „Mafija“ – kiekvienas gali rasti veiklą pagal savo interesus, gyvenimo būdą. Rengiami ir susitikimai su rašytojais, menininkais iš Lietuvos.

Norint populiarinti lietuvišką literatūrą ir skatinti skaityti gimtąja kalba, vystomas lietuviškos bibliotekos projektas „Knygų namai Tenerifėje“, globojamas 5 ambasadorių ir vadovaujamas Godos Koriznaitės. Siekiama gauti specialiosios lietuviškos bibliotekos statusą. Šiuo metu jau surinkta virš 600 knygų, dar kelios dėžės laukia Lietuvoje. Kelis šimtus knygų šiuo metu lietuvė, viena iš ambasadorių, Inga Šimelevičiūtė priglaudė nuosavoje masažų studijoje Figura Plius Tenerifėje  Adeje mieste.  Šiuo metu vykdomas projektas, siekiant gauti patalpas bibliotekai - kultūros namams.

„Džiugu, kad žmonės noriai dovanoja knygas – jų gauname ir iš gyventojų, ir salos svečių. Iniciatyvą palaiko žmonės iš Lietuvos, tad organizuojame knygų gabenimą. Tačiau norėtųsi sulaukti daugiau skaitytojų. Suprantame, kad nemaža dalis galbūt pasitenkina internete randama informacija, dalis skaito elektronines knygas. Vis dėlto tikimės, kad, plačiau paskleidus žinią, žmonės įpras prie minties lankytis bibliotekoje ir daugiau skaityti lietuviškai“, – viliasi A. Vansavičienė, viena iš penkių bibliotekos ambasadorių.

BENDRUOMENĖS NARIAI

Valdybos nariai yra pasiskirstę veiklos sritis pagal savo turimą patirtį ir žinias.

Saulius Liesis

Lietuvių bendruomenės Tenerifėje pirmininkas
Asociación socio-cultural Casa Lituana en Tenerife Presidenta
saulius.liesis@casalituana.lt

Agneta  Vansavičienė

Vicepirmininkė/ Vicepresidente
agneta.vansaviciene@casalituana.lt

Agnė Pocienė

Sekretorė, informacijos sklaida/ Secretario, marketing
agne.pociene@casalituana.lt

Goda Koriznaitė

Kultūra, renginiai, IT/ Cultura, eventos, IT
goda.koriznaite@casalituana.lt

Lietuvių bendruomenė Tenerifėje

Remigijus Vansavičius

Sportas/ Deporte
remigijus.vansevicius@casalituana.lt

Lietuvių bendruomenė Tenerifėje

Urtė Aleksandravičiūtė

Renginiai/ Eventos
urte.aleksandraviciute@casalituana.lt

Lietuvių bendruomenė Tenerifėje

Agnė Staponkutė

Informacijos sklaida, renginiai/ Información, eventos
agne.staponkute@casalituana.lt

Lietuvių bendruomenė Tenerifėje

Jolita Krickė

Turizmo informacija, reklama / Información turismopublicidad
jolita.kricke@casalituana.lt

Lietuvių bendruomenė Tenerifėje

Jūratė Dambravienė

Renginiai/ Eventos
jurate.dambraviene@casalituana.lt

Lietuvių bendruomenė Tenerifėje

Margarita Ambrazevič

Renginiai/ Eventos
margarita.ambrazevic@casalituana.lt

Casa Lituana glaudžiai bendradarbiauja su Lietuviška biblioteka Knygų namai Tenerifėje, lietuviška mokykla Baltic International School, Lietuvos Respublikos Ambasada Ispanijos Karalystėje, Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentu, Garbės konsulatu Kanarų salose (Tenerifėje), Ispanijos lietuvių bendruomene, regioninėmis Ispanijos lietuvių bendruomenėmis vietos valdžios institucijomis, Ayuntamiento de Adeje.

TIKSLAI

 • Skatinti lietuvišką kultūrą, lietuvių kalbos vartojimą
 • Dalyvauti socialiniame, kultūriniame, politiniame Lietuvos ir Tenerifės gyvenime
 • Plėtoti santykius tarp kanariečių ir lietuvių Tenerifėje
 • Keistis informacija tarp lietuvių Tenerifėje ir Lietuvoje
 • Vienyti lietuvius Tenerifėje ir išsaugoti lietuviškas tradicijas
 • Skatinti  Lietuvos ir  Tenerifės įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimą socialinėje ir kultūrinėje srityse

UŽDAVINIAI

 • Rengti informacinius seminarus, kursus, debatus aktualiomis temomis
 • Minėti nacionalines, tradicines, religines šventes
 • Organizuoti meno parodas, kultūrinius, muzikinius, labdaros renginius
 • Ruošti įvairaus tipo spausdintą medžiagą, reikalingą veiklai
 • Organizuoti kultūrinius, pramoginius renginius vaikams ir suaugusiems Tenerifėje
 • Kiti, kurie neprieštarauja įstatymams ir moralei
X