Šių metų gegužės 7 d. Kanarų salų vyriausybė patvirtino programą, skirtą padėti nuolatinės gyvenamosios vietos nuomininkams, nukentėjusiems nuo COVID-19 sukeltos krizės. Paraiškas galima teikti jau nuo gegužės 8 d. iki rugsėjo 30 d. imtinai.

Šia programa siekiama sumažinti ekonominį ir socialinį pandemijos poveikį tiems asmenims, kurie gyvena nuomojamuose būstuose ir kurių pajamos ženkliai sumažėjo dėl koronaviruso sukeltos sveikatos ir eknominės krizės.

Pagalbos teikimo įgyvendinimui surinkta 8 milijonų eurų suma - Ispanijos vyriausybė skyrė apie 5,3 milijono eurų fondą, tačiau savo ruožtu Kanaru salų vyriausybė fondą papildė 2,7 milijono eurų.

Kas gali prašyti šios pagalbos?

Asmenys, kurie už savo nuolatinę gyvanamąją vietą moka nuomos mokestį ir kurie dėl koronaviruso sukeltos krizės:

  • neteko darbo
  • šiuo metu priklauso ERTE (Expediente de Regulacion Temporal de Empleo)
  • turėjo sutrumpinti savo darbo dienos laiką dėl atsiradusios būtinybės pasirūpinti šeimos nariais
  • taip pat pat verslininkai ir visi kiti asmenys, susidūrę su panašiomis aplinkybėmis ir kurių pasekoje neteko didžios dalies savo pajamų.

Bendros šeimos mėnesinės pajamos neturi viršyti 1613 eurų, o nuomos kaina kartu su komunaliniais mokesčiais negali viršyti 35% mėnesinių šeimos pajamų.

Kokiu būdu pateikti prašymą?

Jau nuo šio penktadienio galima pateikti paraiškas, o tai padaryti bus galima dviem būdais:

  • Elektroniniu būdu – ICAVI (Instituto Canario de Vivienda) internetinėje sveitainėje
  • Skambinant piliečių informacijos ir paslaugų tarnybai telefonu 012

Kartu su paraiška turi būti pateikta išsami nuomos sutarties kopija, aiškiai nurodanti su nuomotoju sutartą mokėjimo būdą, ir paskutinių trijų mėnesinių nuomos mokesčio mokėjimo įrodymas. Tie žmonės, kurie kreipėsi į savo bankus dėl paskolos (kurią administruoja Instituto de Credito Oficial, dar kitaip žinomos kaip "Prestamo ICO") galės pasinaudoti šia pagalba minėtam kreditui grąžinti. Tokiu atveju jie turi pateikti sutarties ir procedūrų, atliktų su banku, kopiją.

Suma ir trukmė

Numatyta, kad šios pagalbos suma neviršys 900 eurų per mėnesį vienai šeimai šešių mėnesių laikotarpiui.

Tiems asmenims, kurie jau pasirašė paskolos ar mikrokredito sutartį su savo banku dėl gyvenamosios vietos nuomos mokėjimo, bus suteikta 100% pagalba paskolai padengti, jei ji, kartu su palūkanom, neviršija 900 eurų per mėnesį.

Vertimas: Eglė Poderytė

Šaltinis čia

X