Efektyvios komunikacijos ir organizacinių gebėjimų mokymai Ispanijos lietuvių regioninėms bendruomenėms

2019 m.  rugėjo 28 - 29 dienomis, Valensijoje, Lietuvių bendruomenės Tenerifėjė, Katalonijoje ir Galisijoje organizavo "Efektyvios komunikacijos, lyderystės, organizacijos tvarumo ir plėtros mokymus" Ispanijos lietuvių bendruomenės nariams.

Kas geriau veikia negu telepatija? Komunikacija.

2019 m. rugsėjo 28-29 d. Valensijoje organizavome "Efektyvios komunikacijos ir organizacinių gebėjimų mokymus" Ispanijos lietuvių regioninėms bendruomenėms".

Mokymų tikslas - skatinti bendruomeniškuma, ugdant komunikacijos ir lyderystės įgūdžius, kuriuos pritaikysime ne tik lietuvių bendruomenės veikloje, bet ir kasdienėje, darbinėje aplinkoje.

Tikime ir siekiame, kad lietuviai Ispanijoje iš skirtingų regionų pažintų vieni kitus bei įgyvendintų idėjas, kurios skatina lietuvių kultūros pristatymą, lietuviškos tapatybės išlaikymą, pilietiškumą, indėlį į Lietuvos politinį, visuomeninį, kultūrinį gyvenimą, lietuvių kalbos puoselėjimą.

Mokymus išklausė 19 dalyvių iš 7 skirtingų Ispanijos regionų bendruomenių ir lituanistinių mokyklų (Valensija, Alikantė, Barselona, Galisija, Tenerifė, Navarra, Albacete). Mokėmės, kaip galimeme komunikuoti, o komunikuodami kurti tvarią bendruomenę.

Jau pirmąją mokymų dieną įsitikinome, kad tokio pobūdžio mokymai tikrai reikalingi ir laukiami, naudingi praktikoje, o vieni iš kitų išgirdome dar daugiau aktualių temų ateičiai.

Antrąją Efektyvios komunikacijos ir lyderystės mokymų dieną Ispanijos lietuvių bendruomenės nariai, atvykę net iš 7 skirtingų Ispanijos regionų bendruomenių (Valensija, Alikantė, Barselona, Galisija, Tenerifė, Navara, Albacete) ir lituanistinių mokyklų, tobulino žinias apie organizacijos - bendruomenės kūrimą ir tvarumą, kūrė stiprios savo struktūra ir nariais bendruomenės viziją ir misiją!
🌎🇱🇹

Ačiū VDU Komunikacijos katedros lektorei Editai Masiulei ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo reikalų departamento lektorei Justinai Lukaševičiūtei ir visiems dalyviams už aktyvų dalyvavimą, Konsulatui Valensijoje už patalpas ir bendradarbiavimą! Iki kitų susitikimų!

 

Projektą dalinai finansavo LR Užsienio Reikalų Ministerija, #Globali Lietuva

Projekto partneriai:
LR konsulatas ValensijojeVytauto Didžiojo UniversitasLR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo reikalų departamentas.

 

Su geriausiais linkėjimais,
Organizatorių vardu 
Agneta Vansavičienė - LB Tenerifėjė
Tomas Dinsmonas - LB Katalonijoje
Egle Balčiūnaitė - LB Galisijoje

Jeigu turite klausimų, susisiekite Agneta Daukantaite-Vansaviciene.

#globalilietuva #casalituanatenerife #lietuviubendruomenekatalonijoje #galisijoslietuviai #ispanijoslietuviubendruomene
#ILB
#PLB - Pasaulio Lietuvių Bendruomenė

Mokymų akimirkos

Kviečiame susipažinti su Mokymų programa:

2019 m. rugsėjo 28 d.
Šeštadienis
I DALIS

EDITA MASIULĖ
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO
VIEŠOSIOS KOMUNIKACIJOS KATEDROS LEKTORĖ

 

LaikasVeikla ir pagrindinės temos
 
10.30Prisistatymas ir susipažinimas su dalyviais.
10.45I TEMA. Organizuota bendruomenė – kaip vienas svarbiausių atviros visuomenės veiksnių. Motyvacijos priemonių paieškos ir teisingos organizacijos kultūros bei tinkamo mikroklimato palaikymas.
11.00II TEMA. Komunikacija – raktas visoms durims? Bendruomenių komunikacijos specifika: pagrindiniai iššūkiai ir galimybės. Diskusija ir konkrečių atvejų analizė.
11.45SIMULIACINIS ŽAIDIMAS „Skirtingi žmonės – skirtingos prasmės“
12.00III TEMA. Efektyvi vidinė komunikacija – pagrindas organizacijos tvarumui ir plėtrai. Tikslas – ne tik informuoti. Vidinės komunikacijos funkcijos ir tikslai. Naujausios vidinės komunikacijos priemonės ir tendencijos.
12.45KOMUNIKACIJOS AUDITAS, siekiant išsiaiškinti Ispanijos lietuvių lūkesčius bendruomenių komunikacijos atžvilgiu.
13.00IV TEMA. Integruotos komunikacijos valdymas organizacijoje. Pagrindiniai išorės komunikacijos principai. Ryšių su tikslinėmis auditorijomis valdymas bei krizių prevencija.
13.30V TEMA. Kūrybiškumo paieškos kasdieninėje bendruomenės veikloje. Kaip atkreipti žiniasklaidos dėmesį ir parengti visuomenei įdomų pranešimą? Pavyzdžių analizė ir išskirtinių temų paieška.
13.50Rezultatų aptarimas ir įvertinimas.

Bendri pietūs.

2019 m. rugsėjo 29d.
Sekmadienis
II DALIS

JUSTINA LUKAŠEVIČIŪTĖ
JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS
APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
VYRESNIOJI PATARĖJA DARBUI
SU SAVANORYSTE IR TARPTAUTINIAIS FONDAIS

 

LaikasVeikla ir pagrindinės temos
 
10.30Susipažinimas, lūkesčių įvardijimas, mokymų eigos pristatymas, darbo taisyklių susitarimas.
11.00I TEMA. Bendruomenės misija, gyvenimo stadijos ir tikslingumas. Darbas grupėse - Mano bendruomenė. Susipažinsime su bendruomenių gyvenimo stadijomis, kaip jas atpažinti ir kaip jos panaudoti vykdant ar planuojant veiklas
12.00Pertrauka
12.15II TEMA. Ispanijos bendruomenė rytoj.
Praktinė veikla skirta numatyti bendruomenės veiklas ir bendrą viziją, kokios bendruomenės norime ir kaip ją sukurti.
13.15Diskusija, neatsakyti klausimai ir galimybės.
Mokymų įsivertinimas.
13.30Norų ir galimybių derinimas, kaip planus paverti darbais ir užtikrinti tvarią bendruomenę.

Sekite mus Facebook!

Sekite mus Facebook!

X