Praūžus Ispanijos lietuvių susitikimas 22 ir aprimus emocijoms, norime nuoširdžiai padėkoti visiems susirinkusiems Madride ir trumpai aptarti, kas įvyko renginio metu ☺️
Pirmoje dalyje pristatyta Ispanijos lietuvių bendruomenė Comunidad Lituana en España 2021-2022 m. veiklos ir finansinė ataskaita. Buvo aptarti svarbiausi užsienio lietuviams klausimai, nuo lietuvybės iki pilietybės išsaugojimo, konsulinių paslaugų, pilietinio susitelkimo ir kitų.
Dėkojame atvykusioms PLB - Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pirmininkei Dalia Henke, Ispanijos lietuvių bendruomenės įkūrėjai Loretai Paulauskaitei, Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje, Consulado de Lituania en Valencia / Lietuvos konsulatas Valensijoje, mūsų bendruomenės nariams ir visiems, kurie prisidėjo.
Ir žinoma, vienas iš svarbiausių darbų, buvo išsirinkti naujus valdybos narius.
Sveikiname antrai 2022-2025 kadencijai perrinktą Ispanijos lietuvių bendruomenės pirmininkę @Agneta Vansavičienė (Tenerifė) ir sekretorę-iždininkę Eglę Balčiūnaitę (Alikantė). Taip pat naujus valdybos narius: Liną Klemkaitę (Albacete), Aušrą Kundrotaitę (Madridas), Antaną Liaugminą (Valensija), Antaną Raugalą (Denia), Sigitą Teišerską (Valensija).
Dėkojame 2019-2022 kadencijos valdybos nariams: Tomas Dinsmonas, Eglė Balčiūnaitė, Elena Vaičiulytė, Vilūnė Molina Cid, Mantvydas Bucys, Daiva Sruogiene.
Antroje renginio dalyje Juozas Steponėnas pristatytė „Team Lithuania” koncepciją, susipažinome su LPS - Lithuanian Professionals in Spain bei LPB - The Club of Lithuanian Professionals in Barcelona ir LPM - The Club of Lithuanian Professionals in Madrid nuveiktais darbais.
Global Lithuanian Leaders ir lietuvių PRO klubai iš kitų šalių mus pasveikino video žinute. Taip pat sužinojome apie PRO klubų veiklas iš Lina Duseviciene ir Marija Saraite video. Na, o pranešėjai Lina Klemkaite, Karolina Usin ir Andrius Juozapaitis pasidalino savo profesinėmis istorijomis.
Renginio metu vykusioje “networking” dalyje susipažinome vieni su kitais ir nuotaikingai aptarėme keturias įdomias temas: klubų ir klubo narių pridėtinės vertės kūrimą, Ispanijos lietuvių profesionalų iššūkius, žinomumo apie Lietuvos pasiekimus Ispanijoje skatinimą ir turizmo skatinimą iš Ispanijos į Lietuvą.
Norime padėkoti partneriams, Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje, už paramą bei bendradarbiavimą ir Ambasadorei Lyra Puisyte-Bostroem už sveikinimo žodžius. Casa de Cantabria de Madrid muchas gracias už suteiktas patalpas ir galimybę pavakarieniauti restorane!
Dėkojame Simonai Paulauskaitei už renginio vedimą bei Agnei, Žygimantui, Emiliui ir Vilijai, jog padėjo moderuojant grupines diskusijas. Ir žinoma, ačiū visiems organizavusiems ir bent kiek prisidėjusiems prie šio nuostabaus renginio įgyvendinimo.
O kas jums renginyje paliko didžiausią įspūdį?
P.s. daugiau nuotraukų jau visai netrukus.
X