Privalomosios karinės tarnybos atlikimo Lietuvoje užsienio lietuviams

Kyla nemažai klausimų ir abejonių dėl privalomosios karinės tarnybos atlikimo Lietuvoje užsienio lietuviams. Vis dar egzistuoja pasenusių mitų ir šiuolaikinė Lietuvos kariuomenė tapatinama su sovietine. Atsižvelgdama į esamą požiūrį, dėl privalomosios karinės tarnybos atlikimo, dėl pilietinės pareigos vykdymo, LR Seimo narė Dalia Asanavičiūtė (LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkė), inicijavo bendradarbiavimą su Lietuvos krašto apsaugos ministerija bei Lietuvos kariuomene ir vaizdo irašą, skirtą paskatinti, padrąsinti grįžti Lietuvon, atlikti pareigą, ugdyti pilietiškumą ir supratimą.

Paneikime mitus ir kuo daugiau kalbėkime su vaikais ir jaunuoliais, taip ugdydami jų sąmoningumą, meilę Lietuvai ir pagarbą savajam, lietuviškajam, identitetui, tuo pačiu, parodydami, kad karinės tarnybos atlikimas - ne bausmė, o pareiga, kuri gali atverti naujų galimybių.
Kiekvienų metų pradžioje karo prievolininkų sąrašai skelbiami svetainėje: www.karys.lt. Jeigu esate šauktinio amžiaus, nepamirškite pasitikrinti ir, radę savo pavardę, susisiekite su regioninės tarnybos padaliniu bei pateikite savo kontaktinius duomenis.
X