Šiandien (26.06.2021) vyko URM ir užsienio lietuvių bendruomenių ir organizacijų susitikimas. 30 organizacijų iš 21 šalies. Susitikimai tampa reguliarūs ir teminiai. Šiandien buvo aptariamas konsulinių paslaugų prieinamumo gerinimas. Po pandemijos, atsižvelgiant į piliečių poreikius, buvo atlikta pakeitimų, palengvinančių konsulinių paslaugų prieinamumą. Pandemijos metu ir dabar paklausimų į diplomatines atstovybes telefonu ir elektroniniu paštu, naudojimasis programėle keliauk.urm.lt, išaugo dvigubai. JK, atsižvelgiant į poreikį, atidaryti pasų centrai, Norvegijoje naujas ambasados langelis. Kitur skambučių centrai, skirti lengviau prisiskambinti į diplomatinę atstovybę šalyje. Toliau skatinamas diplomatų bendradarbiavimas su diaspora.

Per pastaruosius metus Lietuva optimizavo didelę dalį konsulinių paslaugų teikimo. Ne visos konsulinės funkcijos gali būti skaitmenizuotos dėl savo prigimties, kitos tik iš dalies, o dalis jų - pilnai.

Nuo 2020 m. gruodžio mėn. keliauk.urm.lt/consult-registration pradėjo veikti registracijos konsulinėse įstaigose registracijos sistema.

Prašymus dėl civilinės būklės aktų (santuokos, gimimo, mirties, kt.) įtraukimo į apskaitą nuo 2020 lapkričio mėnesio jau galima teikti ne tik per konsulinę įstaigą, bet ir tiesiogiai Civilinės metrikacijos įstaigai Lietuvoje elektroniniu būdu.

Prašymus dėl LR pilietybės netrukus taip pat bus galima pateikti per MIGRIS sistemą.
Siekiama kuo efektyviau naudoti asmens tapatybės korteles (ATK) kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatams.

Prašant išduoti asmens tapatybės dokumentą vaikams iki 2 m. (buvo iki 1 m.) nereikia vykti į ambasadą.

Šiuo metu prašymą praktiškai visoms konsulinėms paslaugoms galima pateikti paštu, per kurjerį ar elektroniniu būdu (anksčiau dažnai tekdavo vykti į ambasadą asmeniškai pateikti prašymą).

Dar vienas aktualių klausimų - konsulinės misijos. Konsulines misijas URM tvirtina metų pabaigoje. Konsulinių misijų sąrašą URM skelbia keliauk.urm.lt programėlėje prie "Konsulinės paslaugos". Matote konsulinės misijos poreikį jūsų krašte? Kaip bendruomenė galite metų eigoje išsakyti konsulinės misijos poreikį ambasadai. Bendraukite. Jūsų, kaip bendruomenės, aktyvus dalyvavimas labai svarbus, padės jums bendradarbiauti ir galimai sėkmingai sulaukti konsulinės misijos.

Tarp aktualių temų buvo paliestos garbės konsulų funkcijos ir pareigos. Garbės konsulai konsulinių paslaugų neteikia. Jie gali suteikti konsulinę pagalbą nelaimės, skubos atveju.

Galimybė susituokti konsulinės misijos metu nėra numatyta, nes prioritetas teikiamas toms paslaugoms, kurių negali gauti toje šalyje.

Kituose susitikimuose bus svarstomos kitos temos. Spalio 1 d. numatomas susitikimas, skirtas Lituanistinėms mokykloms ir jų veiklai. Gruodžio mėnesį - tema apie pasirengimą referendumui 2024 m. dėl pilietybės išsaugojimo.

Dėkojame URM viceministrui Egidijui Meilūnui, kancelerei Ingai Černiuk už pranešimą. URM konsulinio departamento direktoriui Audriui Bendinskui už išsamius atsakymus, Laurai Dilienei už organizavimą. Dėkojame už palaikomą ryšį su diaspora.

Iš šio susitikimo išsinešiau šiuos ryškesnius akcentus:
Jeigu dar neturi programėlės keliauk.urm.lt, atsisiųsk ją. Tai nuolat atnaujinama informacija keliaujantiems ir apie konsulines paslaugas, apie kurias taip dažnai klausinėjame vieni kitų ir kartais skambučiais ar laiškais gana apkraudami konsulinių įstaigų darbą.

Labai svarbu susitvarkyti ir turėti identifikacijos priemonę, tapatybės nustatymo įrankį.
Taip, kažkurios priemonės mokamos, kažkurios galioja ribotą laiką, 2-3 metus, kažkurioms reikia turėti lietuviško mobilaus ryšio operatoriaus kortelę, bet tai kainuoja gerokai pigiau negu išlaidos, kai skubiai prireikia įgaliojimo, staiga pamatai, kad baigė galioti pasas, kad prireikė tarptautinio gimimo ar santuokos liudijimo ir kt.
Per Elektroninės valdžios vartus, sėdėdamas namuose, gali atlikti praktiškai visas konsulines paslaugas "nuo...iki" ir dar daugiau. Pavyzdžiui, nuotoliniu būdu kreiptis į notarą. Aktualu dėl taip dažnai sulaukiama klausimo apie įgaliojimus. Jeigu neturi jokios identifikavimo priemonės (per banką, elektroninis mobilus parašas, asmens tapatybės kortelė ir skaitytuvas, USB laikmena/ lustinė kortelė ir skaitytuvas, Google paskyra), artimiausia proga, lankydamasis Lietuvoje, susitvarkyk ir pasidaryk ją.

Šilčiausi linkėjimai,
Agneta Vansavičienė
Ispanijos lietuvių bendruomenės pirmininkė
www.lituanos.es
labas@lituanos.es

X