Informuojame, kad Valstybinis studijų fondas paskelbė apie valstybės paramos užsienio lietuvių, studijuojančių Lietuvos🇱🇹 aukštosiose mokyklose, konkursą. Studentai gali pretenduoti į dviejų rūšių paramą: stipendiją ir/ar vienkartinę socialinę išmoką.

Paramą gali gauti studentai, priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečios pakopos studijas Lietuvos🇱🇹 aukštojoje mokykloje; paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

Dokumentai konkursui priimami iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką:  Valstybinis studijų fondas

X