Kalėdinis susitikimas su kunigu Algimantu Gudaičiu

Tikėjimas. Šeima. Bendruomenė.

Kunigas jėzuitas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas Algimantas Gudaitis S.J. ir vėl mus aplankė.

Susitikimas piligriminio žygio metu, Šv. Mišios lietuvių kalba ir bendri pietūs, kai dalinomės geromis emocijomis ir džiaugiamės, kad turime galimybę susitikti bei tikimės toliau tęsti šią tradiciją.
Saulėtą gruodžio šeštadienio rytą, linksmai nusiteikusi ir vaikų balsais skambanti lietuvaičių grupė Tenerifėje kartu su lauktu svečiu kunigu Algimantu, pajudėjo “Camino de la Virgen de Lourdes, Santiago del Teide“ piligrimų keliu.
Gamtoje bendrauti paprasta, gera ir šildant kaitriai saulutei kojos pačios veda į kalną. Nesudėtinga buvo ir mažiesiems dalyviams. Svarbu susitikti, kalbėti kartu maldą, kartu pietauti ir dalintis, mažiems kartu pažaisti ir pasidžiaugti gera aura bei nuotaika keliaujant kartu.
Su pakilia nuotaika susitikome ir sekmadienį Šv. Mišiose lietuvių kalba San Sebastián bažnyčioje La Caleta. Skambant trimito garsams rinkose lietuvaičiai švęsti sekmadienį ir paminėti Šeimos dieną. Tai buvo viską apjungiančios, gražios, jaukios pamaldos, kurių metu meldėmės už Tenerifės lietuvių bendruomenę.
Dažnesni lietuvių kunigo apsilankymai ar net pastovus buvimas saloje – būtų puiki ir labai reikalingas tradicija, tikimės, kad pavyks rasti būdus, kaip tai įgyvendinti.

Lietuvių bendruomenės Tenerifėje vardu dėkojame už galimybę švęsti Sekmadienį ir Šeimos dieną kartu.
Šeima - tai mūsų artimiausi, tai ir krikščioniška bendruomenė, tai ir lietuvių bendruomenė.
Šv. Mišiose lietuvių kalba San Sebastián bažnyčioje dalyvavo nuo mažiausio iki vyriausio.
Ačiū kunigui jėzuitui, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionui Algimantui Gudaičiui S.J., Viktorijos Grajauskienės šeimai už kunigo vizitą, Mindaugas Uselis šeimai už puoselėjamas tradicijas, krikščioniškos dvasios kūrimą bendruomenėje, Adeje kunigui Onorio ir vietos tikinčiųjų bendruomenei už atvertas bažnyčios duris.

Renginio kuratorė Viktorija Grajauskienė

Akimirkos iš susitikimo su kunigu jėzuitu, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionu Algimantu Gudaičiu S.J.

Sekite mus Facebook!

Sekite mus Facebook!

X