Šv. Mišios lietuvių kalba San Sebastian bažnyčioje La Caleta

Gruodžio 29 d. sekmadienį 11 val. Šv. Mišios lietuvių kalba San Sebastián bažnyčioje La Caleta

Šv. Mišias aukos kunigas jėzuitas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas Algimantas Gudaitis S.J.

Šv. Mišias aukos kunigas jėzuitas, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kapelionas Algimantas Gudaitis S.J. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų.

Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, su džiugia ir tauria širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą, ir buvo visų žmonių mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. (Apd 2, 42-47)

Bažnyčios durys bus atidarytos nuo 10:30, norintys galės atlikti išpažintį.

Tai pat kviečiame užsakyti paaukoti Mišias jūsų norima intencija (prašymai – palaimos šeimai, augantiems vaikams, sveikatos ir kantrybės ligoniams; padėkos – vardinių ar gimtadienio proga, pradedant ar baigiant mokslus bei darbus, priimant Santuokos sakramentą, gimus kūdikiui, švenčiant amžiaus ar santuokos jubiliejus; už mirusius – už namiškius, gimines, draugus). Kunigas svečiuosis saloje gruodžio 27-30 d. Jo misija - susitikti su lietuvių bendruomene, sukviesti žmones bendrai maldai. Jeigu turite klausimų ar norite individualiai susitikti su kunigu (išpažinčių išklausymas, palaiminimas namų bei daiktų pašventinimas, pabendravimas su kunigu ir pasidalinimas džiaugsmais bei rūpesčiais) kreipkitės į Viktoriją Grajauskienę dėl laiko suderinimo. Ji atsakinga už kunigo viešnagę Tenerifėje ir susitikimus tuo metu. Kviečiame dalyvauti ir prisidėti kuriant krikščionišką dvasią bendruomenėje. Po Šv. Mišių kviečiame visus papietauti kartu su kunigu. Vietą patikslinsime.

Susitikimo vieta – Calle la Enramada, 29, 38679 Adeje, Santa Cruz de Tenerife

Sekite mus Facebook!

Sekite mus Facebook!

X